?

Log in

Det handler om å leve [entries|archive|friends|userinfo]
matildings

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Takk for... [Oct. 15th, 2006|01:26 pm]
matildings
... Mennesker som hører hjemme i livet mitt og som er der. Venner som står opp før hanen galer og setter seg i bilen, femdeles med pysjbykse med bamser på, og rester etter gårsdagens sminke i ansiktet, for å kjøre på mørke og øde veier til meg bare fordi jeg trenger det.
Takk for varmt vann, badekar og badebomber på høsten, bodylotion med kiwi lukt som smelter vekk litt av kulden.
Takk for dårlig humor, galgenhumor, og hysterisk humor. Støle smilemuskler og kribling i magen selv om verden raser sammen.
Takk for intellektuelle filmer man kan le av og lære noe av samtidig. Takk for gourmetsalt du kan knuse mellom fingrene og salte løk potetgull med, og takk for lightbrus...

Takk for fantastiske mennesker som holder meg i hånden på rektors kontor, og hvisker meg i øret at jeg er bra nok selv om jeg ikke tror det selv. Som synes det er fantastisk at jeg er lat og spiser sjokolade, og gråter og sover.

Takk for musikk som kryper inn i meg og gir meg elektriske støt langs ryggraden, løfter meg opp og flyter meg vekk. For tanker som former seg selv uten at jeg trenger å tenke de, og for ord som sier seg selv.

Takk for varmovner og tykke dyner. Malende katt på magen, og mørk tåke utenfor. Takk for hvite, kjemiske piller som gir meg en natt med ro, og takk for at alt forandres og for at ingenting er konstant.

...Jeg overlever dette også.
link1 comment|post comment

Nye tider? [Sep. 30th, 2006|09:43 pm]
matildings
[mood |curiouscurious]

Okay da, så kommer jeg også :)
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]